Slideshow image
+ Menu
 
หน้าแรก
บทความ
แกลอรี่ภาพ
เกี่ยวกับสมาคม
ติดต่อสมาคม
ดาวน์โหลดเอกสาร
ลิงค์ภายใน
ลิงค์เพื่อนบ้าน
เว็บบอร์ด
ทำเนียบรุ่น
 
 
 
 
กำหนดการพิธีครอบครู และกำหนดการแถลงข่าว โขนนวลนรดิศ
(Update: 2011-07-23 12:19:26)
 


กำหนดการพิธีครอบครู โขนนวลนรดิศ
ณ หอประชุมอาคาร 100 ปี


วันที่ 13 กรกฎาคม 2554
เวลา 16.30 น.            ปี่พาทย์บรรเลงโหมโรง
เวลา 17.00 น.            พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 9 รูป (พระสุนทรกิจจาธิรัีกษ์ พระราชาคณะ ประธานสงฆ์) ถึงมณฑล
เวลา 17.10 น.            นายกสมาคมนักเรียนเก่านวลนรดิศ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
เวลา 17.20 น.            ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนวลนรดิศ จุดธูปเทียนบูชาครู
เวลา 17.30 น.            พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ เจริญพระพุทธมนต์เย็น
เวลา  18.15 น.           นายกสมาคมฯ ท่านผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ตัวแทนคณาจารย์ ประธานพิธีครอบครู    
                               ประธานนักเรียน ตัวแทนนักแสดงโขน ถวายจตุปัจัยไทยธรรม
เวลา 18.30 น.            พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ให้พรผู้ร่วมพิธี
เวลา 18.45 น.            ปี่พาทย์บรรเลงเพื่อส่งพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์


 
วันที่ 14 กรกฎาคม 2554

เวลา 07.00 น.            ปี่พาทย์บรรเลงเพลงรับพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์
                              พระสุนทรกิจจาภิรักษ์ พระราชาคณะ ประธานพิธีสงฆ์
เวลา 07.05 น.            ร่วมตักบาตร บนหอประชุมอาคาร 100 ปี โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
เวลา 07.15 น.            พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ เจริญพระพุทธมนต์
                              (ผอ.ไหว้พระพุทธรูป หลวงปู่ทิม หลวงพ่อแช่ม และเจ้าที่ ณ บริเวณ 1,2)
เวลา 07.45 น.            ถวายภัตตาหารเช้า
เวลา 08.15 น.            ปี่พาทย์ส่งพระสงฆ์
เวลา 08.30 น.            วงโยธวาฑิตบรรเลงเพลงโหมโรง
เวลา 08.45 น.            นายสมาคมนักเรียนเก่านวลนรดิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนวลนรดิศ ถึงมณฑลพิธี
เวลา 08.50 น.            ผู้อำนวยการรงเรียนวัดนวลนรดิศ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
                              นายสมาคมฯ จุดธูปเทียนบูชาครู เทียนน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ สรงน้ำเทพวรูป 
เวลา 09.00 น.            เริ่มพิธีครอบครู
เวลา 11.00 น.            ครอบครูแก่ นายกสมาคมฯ ผู้อำนวยการ และผู้บริหารโรงเรียน นักเรียนที่แสดงโขนนวลนรดิศ   
                              ผู้ปกครอง คณาจารย์ ศิษย์เก่า กรรมการนักเรียน และผู้ประสงค์ครอบครู
                              (** ผู้เข้าร่วมพิธีครอบครู ต้องสวมเสื้อขาว**)
เวลา 12.00 น.           พิธีเบิกเนตรศรีษะโขน ละคร ที่เข้าร่วมพิธี
เวลา 12.15 น.           รำถวายมือ 
เวลา 12.30 น.           พิธีลาเครื่องสังเวย
เวลา 12.40 น.           พิธีส่งครู
เวลา 13.00 น.           ร่วมรับประทานอาหาร


---------------------------------------------------------------------------------กำหนดการ
การแถลงข่าวสื่อมวลชน โขนนวลนรดิศ
ณ  อาคารหอประชุม  100  ปี

วันที่  14  กรกฎาคม  2554

เวลา  14.00  น.         สื่อมวลชนลงทะเบียน  และรับของที่ระลึก
                              (ททบ.5 , Thai PBS, หนังสือพิมพ์มติชน)
เวลา  14.30  น.         นายสมาคมนักเรียนเก่ากล่าวต้อนรับสื่อมวลชน และแถลงข่าวที่มาของโครงการ
                              ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนวลนรดิศ แถลงประวัติโรงเรียนวัดนวลนรดิศและการสนับสนุนโครงการ
                              ศิลปินแห่งชาติ  แถลงถึงการแสดงโขนนวลนรดิศ
                              ผู้อำนวยการแสดง แถลงถึงความก้าวหน้าของโขนนวลนรดิศ  และกำหนดการแสดง
เวลา  14.45  น.         การแสดงเพลงเทิดพระเกียรติของวงโยธาทิต โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
เวลา  15.00  น.         การแสดงโขนนวลนรดิศ เรื่องรามเกียรติ์ ชุดศึกวิรุญมุขราชนัดดาปิตุลาโรมรันต์
เวลา  15.15  น.          นายกสมาคมฯ กล่าวขอบคุณสื่อมวลชน


 
 
 
Copyright © 2011 All rights reserved. + Webpage Design by BKKWebsite
Share |